Ons Commerciële Model

Ons commerciële model is flexibel en gebaseerd op behoeften en mogelijkheden van de klant.

 

Commerciële modellen waar we mee gewerkt hebben die zowel de klant als ons bevallen omvatten onder meer:

 

Risicodelingsmodellen:

  • Zowel de klant als wij nemen een aandeel in de locale onderneming

  • We vinden een verdeelsleutel voor lokale omzet of winst

 

Dienstenmodellen:

  • Vaste prijs voor een afgesproken resultaat

  • Vast maandelijks honorarium

  • Succesprijs

  • Op inspanning gebaseerde vergoeding

 

Wij bediscussiëren graag andere commerciële samenwerkingsmodellen die van toepassing kunnen zijn. Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

Australië +61 404 067 640     Nederland +31 6 1779 1844    connect@australiandutch.com