Ons Commerciële Model

Ons commerciële model is flexibel en gebaseerd op behoeften en mogelijkheden van de klant.

 

Commerciële modellen waar we mee gewerkt hebben die zowel de klant als ons bevallen omvatten onder meer:

 

Risicodelingsmodellen:

  • Zowel de klant als wij nemen een aandeel in de locale onderneming

  • We vinden een verdeelsleutel voor lokale omzet of winst

 

Dienstenmodellen:

  • Vaste prijs voor een afgesproken resultaat

  • Vast maandelijks honorarium

  • Succesprijs

  • Op inspanning gebaseerde vergoeding

 

Wij bediscussiëren graag andere commerciële samenwerkingsmodellen die van toepassing kunnen zijn. Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

Australian Home     Services     Approach    Pricing   Clients    Testimonials     About Us    Contact Us

 

Nederlands Home   Diensten    Werkwijze   Commercieel    Klanten   Referenties    Wie Zijn Wij    Contact

 

​© Copyright 2013-2021 Australian Dutch Business Connect. All rights reserved / Alle rechten voorbehouden.